Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

mamy dobe internetu, telefonii komórkowej. nie wierze w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się. jeśli komuś zależy to zawsze znajdzie sposób. nawet gołębia
— po prostu ja
Reposted fromcalifornialove californialove viabaranczyk baranczyk
Uwaga! - im ładniej kto gada, tym groźniejszy. Nie słuchaj, co gada, patrz jak się zachowuje, to uczynki świadczą o człowieku, nie słowa. Słowa często kłamią. Ja tego kiedyś nie wiedziałam.
— Musierowicz, znów.
Reposted fromcammycat cammycat viabaranczyk baranczyk
Niebo było takie gwiaździste, takie jasne, że spojrzawszy na nie, mimo woli trzeba było zapytać siebie : czy naprawdę pod takim niebem mogą żyć różni zagniewani i niezadowoleni ludzie?
— Pan Dostojewski
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viabaranczyk baranczyk
Tylko pstryk i już nie ma mnie.
Czasem bardzo tego chcę,
zostawić wszystkich was.
Szukam czegoś przez cały czas,
co zatrzyma mnie.
— Myslovitz
Reposted fromtortureme tortureme viabaranczyk baranczyk
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viabaranczyk baranczyk

February 20 2018

October 09 2017

Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viakudlaty kudlaty
8162 cb55
Reposted fromursa-major ursa-major viakudlaty kudlaty
5738 c7a2 500

monolime:

The Queen in the North

Reposted from1love1hope 1love1hope viakudlaty kudlaty

October 07 2017

Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viairmelin irmelin
5542 c32e 500
Reposted fromseverine severine viairmelin irmelin
6020 196a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Reposted fromtoft toft viacynamon cynamon
7249 16de

Hold my catnip while i take the low road

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viatarczyn tarczyn
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromyourtitle yourtitle vialittlefool littlefool
1683 8867 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl