Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

1150 37ad
Reposted frompastainmy pastainmy viajkana jkana
5325 c05a 500

dreamingandwandering  Bugaboo Provincial Park

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viatarczyn tarczyn
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatarczyn tarczyn
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatarczyn tarczyn
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viatarczyn tarczyn
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatarczyn tarczyn
9543 2f0c
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar

June 30 2015

1168 f1c6 500
"– Chciałem powiedzieć (…) że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć.
Śmierć zastanowił się przez chwilę.
KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE."

"Czarodzicielstwo" Terry Pratchett
Reposted bymbodct57La-Libellule919fotofobatramentovvalucidumintervallumhydracudowronek

June 19 2015

2713 b237

suna-43082:

I watched this at least fifty times before I hit reblog

Reposted fromteacup teacup viatheworstnightmare theworstnightmare

June 01 2015

8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie

May 17 2015

5520 2c43
3755 feb2 500
"Pan dał Megan dyplom. Megan jest woooolna!" 
:D
Reposted byincontrovertibleSkydelanbanshemala-szelmaundoneeincontrovertible

April 19 2015

8985 eddb
Reposted byosakirelationshitgriberpamieciodlegle2B-proudbruxaNotForYoubeatlannagraniniblindtextrosseswrtlbrnfthothouNotForYouuncertainitymiellebractwosamopogardyborobzdurki
2181 5c69
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viawhoever whoever
5888 a58d 500
Reposted byosakidefencelesssidestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl