Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

October 09 2017

Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viakudlaty kudlaty
8162 cb55
Reposted fromursa-major ursa-major viakudlaty kudlaty
5738 c7a2 500

monolime:

The Queen in the North

Reposted from1love1hope 1love1hope viakudlaty kudlaty

October 07 2017

Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viairmelin irmelin
5542 c32e 500
Reposted fromseverine severine viairmelin irmelin
6020 196a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Reposted fromtoft toft viacynamon cynamon
7249 16de

Hold my catnip while i take the low road

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viatarczyn tarczyn
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromyourtitle yourtitle vialittlefool littlefool
1683 8867 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viamayamar mayamar
6692 ed12 500

September 23 2017

1150 37ad
Reposted frompastainmy pastainmy viajkana jkana
5325 c05a 500

dreamingandwandering  Bugaboo Provincial Park

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viatarczyn tarczyn
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatarczyn tarczyn
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatarczyn tarczyn
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl